Beskjæring

Dette kan du starte med allerede i slutten av mars, april og tidlig mai – altså før plantene kommer ut av vinterdvalen. Og vær ikke redd for å ta i!

De fleste busker og trær bør skjæres på ettervinteren eller våren, dvs før plantene kommer ut av vinterdvalen.  Det er greit å komme i gang med beskjæring 2-4 år etter planting man har plantet dem på voksestedet.

Trær

Vær klar over at enkelte trær skal nå en betydelig høyde, og dette bør man ta hensyn til ved beskjæring av nyplanta og unge trær. Unngå å kappe toppskuddet slik at treet for en jevn og fin stamme etter hvert som det vokser. De første år vil beskjæring av trær dreie seg om å fjerne greiner som er skadde. Ved beskjæring av eldre trær kan man tynne ”kronen” litt og fjerne greiner med feil vokseretning.

Beskjæring av bærbusker og frukttrær

Ønsker du en stor avling på bærbusker og frukttrær? Da er det bare en ting å gjøre; beskjære – og det ganske hardt!

Når det gjelder bærbusker kan buskene oppleves som glisne etter tynning. Men det er nettopp da at alle grener får godt med lys og at du får store og flotte bær. Du unngår også at buskene blir angrepet av soppsykdommer.

Bringebær kan du tynne ut rett etter innhøsting. Husk at bringebær er en halvbusk. Greiene som har hatt bær vil du vil visne og dø etter dette. Disse stenglene er bare å ta bort, mens man tar godt vare på nye skudd som vil gi bær året etter.

For solbær bør beskjæring skje årlig, mens rips og stikkelsbær hvert 2.-3. år.

Frukttrær er en av de plantegruppene det er viktigst å beskjære.  Ved å tynne ut treet, åpner du opp slik at det kommer mer lys til, og på denne måten får du optimale forhold for modning av frukten.  Du får mere frukt og du former treet slik at du kommer bedre til under innhøstning.

Beskjæring av roser

Rosene i hagen trenger beskjæring hvert år.

Det første du kan fjerne er villskudd – disse kliper du av helt innerst. Villskudd er de greiner som vokser opp fra under podestedet.

De fleste klase- og stilkroser bør skjæres ned til 10-15 cm hver vår. Spar på de kraftigste greinene, små, tynne greiner som vender innover tas bort. Alle greiner som er blitt ødelagt av frost (er svarte om våren) tas bort.

Klatreroser og buskroser forynges ved å fjerne eldre/svake greiner, og la unge og sterke greiner stå.

Det kan være greit å søke opp den aktuelle rosesorten på nett for å se om man finner beskjæringstips for denne.