Peoner

Dette er en peon for Nord-Norge som passer godt på de klimatisk litt ugunstige stedene. Finnes med røde, rosa og hvite blomster. Herdighet  H8.

 

Plantene blir ca 50-75 cm høye, og blomstrer i juli-august.

Vokseplass:

De liker å stå i næringsrik, dyp humusrik jord (gjerne med noe leire) med jevnt fuktighet på en solrik plass. Peon bruker noen år på å komme i blomst etter planting. Flyttes planten så går det også noen år før ny blomstring. Får peon stå i ro så blir den bare bedre og bedre med årene.

 

Peon må plantes grunt, rotklumpen 5 cm under jordoverflaten. Den skal gjødsles hvert år med en håndfull fullgjødsel eller to til tre håndfull organisk gjødsel.

Dersom en fjerner gamle blader på høsten, så bør en legg litt forsiktig vinterdekke over i form av granbar eller lignende.

 

Peon kan få angrep av gråskimmel sopp.  Vanligvis så er det nok å fjerne angrepne blader og knopper, men er angrepet stort så kan en sprøyte med et egnet soppmiddel.