Hvordan lykkes med stauder

 

  • Jorda må være fri for flerårig ugress (rotugress).
  • Jorda må gjødsles, helst 1 – 2 uker før planting med 40 – 100 gram klorfri fullgjødsel pr. kvm. Innen utgangen av juli når staudene er i vekst, kan de overgjødsles en gang med 20 – 40 gram fullgjødsel (klorfri), og en gang med 10 – 20 gram kalksalpeter pr. kvm. Høye stauder bruker mer gjødsel enn lave. Fjellhagestauder og stauder for tørre forhold bruker mindre gjødsel. Brukes langtidsgjødsel kan en normalt slippe overgjødsling.
  • Ved valg av stauder må en også ta hensyn til vekstvilkår som sol/skygge, tørr/fuktig jord, grusholdig, moldholdig jordtype, kalkrik/fattig jord.
  • Plant i grupper, minst tre av hver sort. Plant såpass tett at plantene etter et par år har vokst sammen, da danner de et tett teppe og hindrer dermed frøugress i å vokse fram.
  • Velg stauder med forskjellig blomstringstid, vekstform osv slik at bedet gir pryd fra tildig vår til sen høst.
  • La plantene visne ned om høsten og la det visne materialet bli liggende som dekke. Er det ikke snødekke når man kommer ut i mars, bør man dekke med bar, strie, agryl eller lignende. Dette dekket og det visne plantematerialet fjernes når tela har gått.