Gressplen

Klipping og vanning

Gresset bør være 5 cm høyt om sommeren og 6-7 cm om høsten da kort gress overvintrer dårligere. Ideelt bør man ikke klippe mer enn 1/3 av gresstrået i sommersesongen og det bør klippes minst en gang i uken. Her i nord er sjelden vatning av plen nødvendig. Prioriter vatning til sommerblomster, busker og lignende som dør om de ikke får vann nok. En brunsvidd plen vil raskt kommer seg når det kommer nedbør.

Anlegg av plen

Legg mye arbeid i å supplere eksisterende jordlag med veksttorv, plantejord eller tilkjørt jord der det trengs. Den første kalking og grunngjødsling er viktig for å hindre eller minimalisere mosevekst i plenen de kommende år. Planering er viktig. Sørg for at det blir en jevn overflate uten fordypninger. I slike fordypninger vil det samle seg vann og is, med påfølgende «isbrann» om vinteren. Når det gjelder plenfrø bør man velge en blanding tilpasset vårt klima. Vi anbefaler Arnøys spesialblanding, som finnes både som prydplen og naturblanding.

Stell av plen

Plener med mye uønsket mose behandles med mosefjerner om våren. Annen hver vår er det nødvendig å kalke, gjerne på det siste snølaget om våren. Rak plenen hver vår for å fjerne løv og rusk. Rak gjerne så dypt at rivetennene river med seg mose og døde plantedeler fra året før. Dette stimulerer gressveksten ved at det kommer luft til planterøttene. Gjødsling kan skje flere ganger i løpet av året, men ikke for sent på høsten. Dryss ny og frisk finsmuldret torv- og sandblanding i et tynt lag over hele plenen. Dette kalles å toppdresse plenen. Deretter rakes toppdressingen godt ned til planterøttene før det vannes slik at gressbladene skylles. Toppdressing forbedrer veksten i dårlig jord. Det holder å klippe gresset en gang i uka. Ikke klipp det kortere enn 3 – 4 cm.

Kalking og gjødsling av plen

Dersom det fortsatt er snø i hagen legges kalken over snøen. Den vil da etter hvert trekke seg nedover. Hvis du er plaget av måker kan du blande kalken med organisk gjødsel. Hvis ikke gjødsler du når kalken er borte. Beregn ca. 25 kg kalk pr. 100 m2.

Gjødsling er det viktigste du gjør om våren. Bruk det overalt; på busker, trær og plen. Til plenen beregnes 5-7 kg kunstgjødsel pr. 100 m2. En plen i god vekst gir mindre mose. Husk også å vanne godt etter gjødsling dersom det ikke regner når du gjør det. Man kan også gjødsle plenen med organisk gjødsel.

Bli kvitt mosen i plenen

Mange hageeiere har et problem med mose i plenen. Dette kan ha mange årsaker; jorda kan være for fuktig, sur eller næringsfattig, voksestedet er skyggefullt eller gresset er klippet for kort. Skru opp høyden på plenklipperen til ca 5 cm. Mosefjerner, som består av jernsulfat og gjødselstoff, kan brukes dersom problemet er stort. Prøv å unngå skygge. Mose trives på skyggefulle, fuktige steder i ganske næringsfattig jord. Sørg derfor for at plenen har næringsrik og luftig jord. Gjødsle hver vår med fullgjødsel eller naturgjødsel, i tillegg kan man bruke kukompost eller hønsegjødsel annet hvert år. Mosefjerner kan brukes, og etter 4-6 dager ligger mosen svart og død igjen, og kan rakes bort. Plenen vil etter kort tid vokse seg vakker og slitesterk. Dersom jorden er hard og kompakt, kan plenen luftes med manuelle redskaper eller motoriserte plenluftere.

Tips!

  • Bruk gressfrø av god kvalitet. 10-15 cm mat jord gir gressrøttene gode vekstvilkår.
  • Sørg for at overflatevannet får renne av for å unngå isbrann.
  • Hvis du skal gjødsle, kan du bruke fullgjødsel en gang i året og eventuelt kalksalpeter i tillegg. Du kan ofte oppnå det samme ved bare å la gressklippet ligge igjen i plenen.
  • Klipp plenen ofte. Kalk bare hvis du har god grunn til å tro at jorda er sur.
  • Unngå å vanne før plenen har tørket opp om våren. I tørkeperioder vil plenen ofte holde seg grønn hvis du klipper den ofte og ikke for kort.
  • Den letteste måten å unngå mose, er å gi gresset gode vekstvilkår.
  • Hvis du må sprøyte mot løvetann, bør det gjøres før blomstring, dvs. like etter 17. mai i lavlandet og sørpå.

Kilde: Den lille hagen, Dorte Gjefsen, Cappelen Forlag 2002